Subsidies & aftrekmogelijkheden

 

 

 

Het is goed om te weten dat bij zakelijke aanschaf er diverse subsidies en aftrekmogelijkheden beschikbaar zijn:


De kleinschaligheidsaftrek (‘KIA’
) is een extra aftrek voor ondernemers bij de investering in bedrijfsmiddelen. Een percentage van het investeringsbedrag kan worden afgetrokken van de winst, resulterend in een lagere vennootschapsbelastingafdracht. De omvang van het aftrekbare bedrag van de winst is afhankelijk van de hoogte van het investeringsbedrag en wordt jaarlijks vastgesteld. In 2023 kan voor een investeringsbedrag tussen de €2.601 t/m €63.716 een percentage van 28% van het investeringsbedrag worden afgetrokken van de winst. Voor investeringsbedragen vanaf €63.717 tot en met €117.991 is het vaste aftrekbedrag €17.841. Voor investeringsbedragen boven de €117.992 tot en met €353.973.is he aftrekbare bedrag €17.841 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de €117.991.

Daarnaast zijn er de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Dit zijn fiscale voordelen voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. In 2023 komen binnen het Welectric gamma onder andere de elektrische bakfiets en elektrische motorfiets hiervoor in aanmerking. De complete lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL verschijnt ieder jaar opnieuw. U kunt de milieulijst downloaden van de internetsite van RVO.

De milieu-investeringsaftrek (MIA) biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 45% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. De willekeurige afschrijving is beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een liquiditeitsvoordeel.

Wat levert dit nu op?
Een tweetal voorbeelden:

– Een bakfiets van consumentenwaarde €9.000,-, kost na toepassing van genoemde regelingen netto nog maar €2.500,-

– Een elektrische motorfiets ter waarde van €27.000,- kost op eenzelfde manier netto nog maar €7.000,-

Tel daarbij de voordelen van geen motorrijtuigenbelasting, zwaar gereduceerde ‘brandstof’- en onderhoudskosten en een zeer interessante bijtellingsregeling.

Het exacte voordeel hangt af van uw specifieke situatie.
Neem contact op met uw accountant om voor uw specifieke situatie te bepalen wat de mogelijkheden zijn.

Meer weten?
Er is veel om rekening mee te houden wanneer u besluit om uw mobiliteitsbehoefte te verduurzamen. Wij staan u hierin graag bij. Maak een afspraak met één van onze medewerkers.