Fiscale regelingen & Subsidies

UPDATE 2022: Helaas zijn scooters en bromfietsen (en daarmee ook de Carver) per 1/1/2022 niet langer aanwezig op de milieulijst. Onderstaande subsidies zijn daardoor niet langer mogelijk.

Fiscale regelingen bij aanschaf van een Carver of elektrische scooter

Een Carver of elektrische scooter wordt gezien als een bedrijfsmiddel en daarom heb jij als zakelijke gebruiker recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) van 28% van het investeringsbedrag. Omdat het een volledig elektrisch voertuig is, komen daar de milieu-investeringsaftrek (MIA, 13,5%) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil, 75%) nog bovenop. Deze regelingen kunnen op 50% van het investeringsbedrag worden toegepast (code B3118 uit de Milieulijst 2020). Zie ook de VAMIL/MIA-regeling.

Dit betekent dat een groot deel van de investering al in het jaar van aanschaf ten laste van uw bedrijfswinst kan worden gebracht. Onderstaand is een aantal rekenvoorbeelden opgenomen (situatie 2020). Raadpleeg uw eigen boekhouder of accountant voor het daadwerkelijke voordeel in uw specifieke geval.

Hulp bij aanvraag VAMIL en MIA

Voor het aanvragen van de extra fiscale regelingen (MIA/VAMIL) moet de investering binnen 3 maanden na het aangaan van uw verplichting worden gemeld bij RVO. Om deze melding te kunnen doen, dien je over e-herkenning te beschikken.

Welectric maakt niet alleen rijden gemakkelijk, ook het aanvragen van de fiscale regelingen kunnen wij je volledig uit handen nemen. Bij het bevestigen van jouw bestelling kun je dit als extra dienst bij ons afnemen. Jij machtigt ons dan de aanvraag door onze accountant te laten verzorgen. Neem contact op met ons voor meer informatie. Wanneer je onze hulp kunt gebruiken voor de Vamil/MIA aanvraag vragen wij hiervoor 50,-.

Rekenvoorbeeld: Wat zijn de fiscale voordelen als ik een Carver aanschaf?

Je mag versneld investeringskosten (aanschafkosten van de Carver) afschrijven op een tijdstip dat je zelf bepaalt. Dit levert een liquiditeit- en rentevoordeel op:

Inkomstenbelasting (IB)
Investeringsbedrag ex btw/Aankoop bedrag Carver ex btw € 8,248
KIA28.00%over € 8,248  € 2,309
MIA13.50%over € 4,124  € 557
Vamil75.00%over € 4,124  € 3,093
Totaal direct aftrekbaar van uw winst* € 5,959
Netto investering bij 37.35%IB  € 6,022
Netto investering bij 49.50%IB  € 5,298

*50% van het investeringsbedrag

Mocht jouw bedrijf vennootschapsbelasting moeten afdragen, dan is er nog een extra aftrekmogelijkheid voor de Carver:

Vennootschapsbelasting (VPB)
Investeringsbedrag ex btw/Aankoop bedrag Carver ex btw € 8,248
KIA28.00%over € 8,248  € 2,309
MIA13.50%over € 4,124  € 557
Vamil75.00%over € 4,124  € 3,093
Totaal direct aftrekbaar van uw winst* € 5,959
Netto investering bij 16.50%VPB  € 7,264
Netto investering bij 25.00%VPB  € 6,758

Om in aanmerking te komen voor de VAMIL / MIA moet het voertuig worden vermeld op de zogenaamde “Milieulijst”. De Carver valt in deze lijst onder code B3118.

*50% van het investeringsbedrag

 
 

Bijtelling

Voor de ‘carver of e-scooter van de zaak’ geldt geen bijtelling gekoppeld aan de cataloguswaarde. Dit is iets dat alleen bij een (bestel)auto van de zaak speelt. De bijtelling voor de Carver of e-scooter bepaalt u op basis van de gereden privékilometers vermenigvuldigd met de kilometerprijs van het voertuig.
Voor woon-werkverkeer betaal je ingeval van de Carver géén bijtelling. Afhankelijk van de inkomstenbelasting zullen de kosten hiervan tussen de € 0,14/km en € 0,20/km zijn.
In de praktijk wordt veel gewerkt met een vaste eigen bijdrage. Op basis van bovenstaand is een bedrag tussen de 25 en 50 EUR per maand hierin reëel (19cent x 50km/week x 4 = 38EUR per maand). Meer informatie op de site de belastingdienst.